Değerli alanlar için bir ürün ve tasarım uzmanı.

Sanatın özünü ortaya çıkardığımız çalışmalarımızda, nesnenin ‘ kalbi ‘ müzecilik imzasıyla  vurgulanır.