Müze ve Sanat Eserleri Aydınlatma

Işık sadece sanatı görünür kılar,
Eserleri en iyi şekilde gösterebilmek, sanat eserlerinde bir çok faktöre bağlıdır. Genel yaygın görüş ve kültürel birikim, algılamada ön plana çıkar. Müzeler ya da sanat galerilerinde belli süreler içerisinde sergilenen eserler ; sunum şekilleriyle ve vurgularındaki abartı nedeniyle sergi organizatörleri ve küratörler ile amatör sanatseverler ve koleksiyonerlerin algısındaki farkları ortaya çıkarır. Bu iki kutup arasında algı çeşitliliği beğeni seviyelerinde farklılık gösterir.

Müze ve Sanat Eserleri Aydınlatma

Sürekli uygulanan – ve aslında oldukça basit bir yöntem olan ray-monteli spot aydınlatma kavramı hemen hemen tüm sanat galerilerinin ve müzelerin aydınlatma çözümleri için en fazla tercih edilen yöntemdir. Bu aydınlatma yöntemiyle zaman içerisinde yenileriyle değiştirilen eserlerin kolaylıkla sergilenmesini ve istenilen düzeyde aydınlatılabilmesi için maksimum esneklik sağlanır. Bu yöntemle optimum sonuçlar elde edilir ancak aydınlatma sistemini dikkatli kurmak ve beraberinde iyi bir muhafaza gerektirir. Müze ve Sanat Eserleri Aydınlatma

Büyük mekânlarda ve dar aralıklı sergi alanlarında spot yönleri çok özenle yerleştirilmeli ve her bir aydınlatma elemanı için ayrıca aksesuarlar ile aydınlatma konforu sağlanmalıdır.


Yapının etkisi

Genellikle Sergi alanlarının mimari yapılarında pek çok farklı detay kullanılmıştır. Bu tarz yapılar zaten kendi başlarına sanatsal bir amaç edinirler, günümüzde pek çok müze sergiledikleri eserler kadar kendi mimari yapıları ile de anılırlar.

Müze ve Sanat Eserleri Aydınlatma

3 boyutlu eserler
3 Boyutlu eserlerin aydınlatma tekniği olarak yapısal kimliklerine ve materyalleri için özel olarak seçilmiş çözümler kullanılmalıdır. Duvar tipi sergi alanlarının genelde aydınlatma sistemi ve renk tercihleri her alan ve eser için farklılık göstermezken 3 boyutlu eserler bulundukları alanda özel aydınlatma seçimi gerektirir.
Eserin materyali, büyüklüğü, yapısal formu ve sergi alanındaki konumu ilk dikkat edilmesi gereken temel unsurlardır. Diğer eserler ile ilişkilendirmesi de ayrıca önemli bir konudur.

Müze ve Sanat Eserleri AydınlatmaMüze ve Sanat Eserleri Aydınlatma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.01.2014 Gürol Ayan