Neoklasik kent villası yirminci yüzyılın başında aristokrat Robert Robert i
Suris için inşa edilmiştir.

Erco Palau Robert Exhibition